“Pocăința este imperativul suveran al lui Dumnezeu, care “poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Faptele Apostolilor 17:30). Pocăința nu este facultativă. Nu contează dacă vrem să ne pocăim sau nu; pocăința este o poruncă indispensabilă. Dumnezeu a semnat o lege în fața Curții Supreme a paradisului, iar aceasta prevede că niciun păcătos nu va fi mântuit, afară de păcătosul pocăit, iar Dumnezeu nu-Și încalcă propriile legi. Chiar dacă toți îngerii ar sta înaintea lui Dumnezeu ca să implore iertarea unui singur păcătos, Dumnezeu nu ar capitula înaintea lor. “Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat” (Exodul 34:6-7). În ciuda faptului că Dumnezeu este la fel de plin de îndurare precum soarele de lumină, El nu va ierta niciodată pe un păcătos, atâta timp cât acesta continuă să trăiască în păcat fără remușcări; El “nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat”!” Asa ca, ori care ai fi tu  ,cand vei citi aceste rinduri puneti urmatoarea intrebare ;SUNT EU IN SIGURANTA ,SUNT UN OM POCAIT???

Reclame